Άμεση Διαλογή & Ταχεία Αντιμετώπιση σε Μαζικές Απώλειες Υγείας

Το σεμινάριο (Άμεση Διαλογή και Ταχεία Αντιμετώπιση – START Triage The best for the most) αφορά την άμεση διαλογή θυμάτων σε μαζικά ατυχήματα και δημιουργήθηκε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαλογής πολλαπλών θυμάτων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, επαγγελματίες υγείας και εθελοντές διασώστες. Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συμβάντος πολλαπλών θυμάτων (MCI) κάνοντας χρήση των εργαλείων διαλογής και διαχείρισης συμβάντων (ICS). Ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την επαγγελματική του ιδιότητα, αναγνωρίζει μέσα από την εκπαίδευση αυτή, την θέση του μέσα στο σύστημα διαχείρισης συμβάντων (ICS).

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Ασφάλεια χώρου στον τόπο του συμβάντος
  • Ορισμός ζωνών ελέγχου (4 επιπέδων) START Triage Emblem JPEG
  • Ο ρόλος του πρώτου ανταποκρινόμενου
  • Σύστημα διοίκησης συμβάντων (ICS)
  • Δομές διαχείρισης μαζικών απωλειών υγείας
  • Ανάληψη ρόλου στο σύστημα διοίκησης συμβάντων
  • Αρχική διαλογή για ενήλικες (START Triage)
  • Αρχική διαλογή για παιδιά (JumpSTART Triage)
  • Δευτερογενής διαλογή και αντιμετώπιση με έναν διασώστη

Απευθύνεται σε: Πολίτες, επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και εθελοντές διασώστες.
Αξιολόγηση: MCQ (Final-Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 16 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Στ. Δεξιοτήτων και Ασκήσεις).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:8
Διάρκεια: 10 κανονικές ώρες – 10 εκπαιδευτικές (μονοήμερο).
Κόστος: 100€ /Άτομο (Έκπτωση 10€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος