Το πρόγραμμα Im.Lo.C.Man. δημιουργήθηκε από την Meducation με σκοπό την εκπαίδευση των απομακρυσμένων πληθυσμιακών ομάδων για την διαχείριση κρίσεων και επειγόντων περιστατικών από του ίδιους. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC, START Triage και PHTLS.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

  • Πρώτες βοήθειες
  • Αντιμετώπιση καταστροφών
  • Απεγκλωβισμό από όχημα και αφιλόξενο περιβάλλον
  • Τηλεπικοινωνίες

Στόχος του προγράμματος

  • Αναγνώριση επείγοντος περιστατικού
  • Αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων
  • Οργάνωση και αντιμετώπιση καταστροφών
  • Απαραίτητες ενέργειες για την διαδικασία επείγοντος απεγκλωβισμού
  • Χρήση ασύρματων επικοινωνιών κατά την περίοδο καταστροφής

Αξιολόγηση υποψηφίου

Ο υποψήφιος αξιολογείται κατά την διάρκεια του προγράμματος στις πρακτικές δεξιότητες και στην θεωρητική κατάρτιση που έλαβε. Στο τέλος του προγράμματος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα test στις γνώσεις τις οποίες έλαβε και μαζί με την αξιολόγηση του εκπαιδευτή του κρίνετε επιτυχής ή μη.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνετε σε πολίτες, επαγγελματίες υγείας, αστυνομικούς, πυροσβέστες, εθελοντές διασώστες και σε κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών που θέλουν να διαχειρίζονται κρίσεις σε τοπικό επίπεδο.