Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Το σεμινάριο (Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων – Sports Injuries and Manual Therapy) απευθύνεται σε όσους συνδέονται με αθλητικούς χώρους και τραύμα αθλητή και στόχο έχει τη διατήρηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του αθλητή αλλά και την άμεση αντιμετώπιση του αθλητικού τραύματος. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτές του σεμιναρίου προέρχονται από τον χώρο της υγείας με ειδικότητες στο τραύμα αθλητού. Το σεμινάριο παρέχει μια άκρως βιωματική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους με απλές και βασικές δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης μυοσκελετικών κακώσεων σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διεθνή πρωτόκολλα του AAOS και του EBM.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Εισαγωγή στην αθλητική νομοθεσία
  • Κινηματική αθλητικών κακώσεων (βάση του εκάστοτε αθλήματος)
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση αθλητικής κάκωσης
  • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε αθλητικούς χώρους κατά ABC
  • Βασικό αθλητικό Kinesiotape (Balance tape)
  • Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης
  • Χρόνος και διαδικασίες αποκατάστασης αθλητικής κάκωσης
  • Σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων
  • Σενάρια εκτίμησης αθλητικών κακώσεων

Απευθύνεται σε: Προπονητές, φυσικοθεραπευτές, επαγγελματίες υγείας, εθελοντές Π.Π. και αθλητές.
Αξιολόγηση: Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 16 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:8
Διάρκεια: 8 κανονικές ώρες – 10 εκπαιδευτικές (μονοήμερο).
Κόστος: 90€ /Άτομο (Έκπτωση 10€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος