Τα διαστρέμματα τα συναντάμε συχνά στους αθλητικούς χώρους και συμβαίνουν συνήθως όταν σε μια απότομη κίνησης της άρθρωσης υποστούν διάταση ή ρήξη οι σύνδεσμοι που την συγκρατούν.

Κατηγορίες και συμπτώματα

Βαθμός Ι

 • Ήπιος πόνος γύρω από την εσωτερική ή εξωτερική πλευρά της άρθρωσης
 • Ήπιος πόνος κατά την ομαλή κίνηση της άρθρωσης

Βαθμός ΙΙ και ΙΙΙ

 • Μέτριος προς σοβαρός πόνος γύρω από την εσωτερική ή εξωτερική πλευρά της άρθρωσης
 • Μέτριος προς σοβαρός πόνος κατά την ομαλή κίνηση της άρθρωσης
 • Αίσθημα χαλαρότητας ή αστάθειας της άρθρωσης
 • Άκουσμα ή αίσθημα ήχου (κριγμού)

 

Ελέγξτε για σημεία

Βαθμός Ι

 • Ήπια ευαισθησία με την πίεση ακριβώς στα σημεία ένωσης των οστών με την άρθρωση

Βαθμός ΙΙ και ΙΙΙ

 • Μέτρια προς σοβαρή ευαισθησία ακριβώς στα σημεία ένωσης των οστών με την άρθρωση
 • Οίδημα (διόγκωση της περιοχής)
 • Αδυναμία άρσης βάρους ή χωλότητα (κουτσαίνει)

 

Πρώτες βοήθειες

Βαθμός Ι

 • Ξεκουράστε τον αθλητή από επώδυνες δραστηριότητες
 • Τοποθετήστε πάγο για 15 λεπτά και στην συνέχεια εφαρμόστε πιεστικέ περίδεση
 • Παραπέμψτε τον αθλητή σε γιατρό, εάν επιδεινωθούν τα συμπτώματα ή τα σημεία ή εάν δεν υποχωρήσουν εντός ολίγων ημερών

Βαθμός ΙΙ και ΙΙΙ

 • Ξεκουράστε τον αθλητή από όλες τις δραστηριότητες που απαιτούν χρήση της πληγείσας άρθρωσης
 • Αποτρέψτε τον αθλητή να περπατά με το τραυματισμένο πόδι
 • Παρακολουθήστε και αντιμετωπίστε κατάλληλα το σοκ (εάν υπάρχει) και καλέστε επείγουσα ιατρική βοήθεια (ΕΚΑΒ 166)
 • Καλέστε επείγουσα ιατρική βοήθεια, εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
 1. Σημεία κατάγματος: φανερή παραμόρφωση ή έντονος πόνος στην άρθρωση και γύρω από αυτήν
 2. Συμπτώματα και σημεία συμπίεσης νεύρων (παράλυση ή μούδιασμα)
 3. Συμπτώματα και σημεία διαταραχής της αιμάτωσης (αλλαγή χρώματος της άρθρωσης και του άκρου)
 • Τοποθετήστε πάγο στο τραύμα και παραπέμψτε τον αθλητή σε γιατρό (εάν δεν έχει κληθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια ΕΚΑΒ 166)

 

Αγωνιστική κατάσταση αθλητού

Βαθμός Ι

 • Ο αθλητής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του όταν υποχωρήσουν τα σημεία και τα συμπτώματα, όταν σταματήσει να πονά στην άρθρωση, όταν η άρθρωση ανακτήσει πλήρη κινητικότητα και όταν το άκρο μετά την άρθρωση ανακτήσει πλήρη ισχύ
 • Εάν ο αθλητής παραπεμφθεί σε γιατρό δεν μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του πριν εξεταστεί από αυτόν
 • Όταν ο αθλητής επιστρέψει στις δραστηριότητες του πρέπει να φορά προστατευτικό εξοπλισμό.

Βαθμός ΙΙ και ΙΙΙ

 • Ο αθλητής δεν μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του μέχρι να εξεταστεί από γιατρό, μέχρι να σταματήσει να πονά στην άρθρωση, μέχρι η άρθρωση να ανακτήσει πλήρως την κινητικότητα της και μέχρι το άκρο μετά την άρθρωση να ανακτήσει πλήρη ισχύ
 • Όταν ο αθλητής επιστρέψει στις δραστηριότητες του πρέπει να φορά προστατευτικό εξοπλισμό

 

Πρόληψη

Παροτρύνετε τους αθλητές να εκτελούν ασκήσεις ενδυνάμωσης των αρθρώσεων καθώς και ασκήσεις εξάσκησης ισορροπίας (όσον αφορά τα κάτω άκρα) πριν την αγωνιστική περίοδο

 

Βιβλιογραφία 

Πρώτες βοήθειες για αθλητές της Melinda J. Flegel (Επίσημο Σύγγραμμα του NFSH Coaches Education Program) Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης