Η λιποθυμία συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος δεν οξυγονώνεται αρκετά ώστε να παρέχει το 100% των δυνατοτήτων του. Ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς οξυγόνωσης ο εγκέφαλος σβήνει όλες τις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος για να συντηρηθεί ο ίδιος.

Τι κάνουμε λοιπόν για να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε μια λιποθυμία:

 • Προσεγγίζουμε πάντα με ασφάλεια
 • Ελέγχουμε την αντίδραση (με ελαφρά κτυπήματα στους ώμους)

Αν αντιδρά:

 • Αφήνουμε το θύμα εκεί που το βρήκαμε
 • Ρωτάμε τι συμβαίνει
 • Επανεκτιμούμε τακτικά

Αν δεν αντιδρά:

 • Φωνάξτε για βοήθεια
 • Απελευθερώστε τον αεραγωγό (έκταση κεφαλής και ανύψωση του πηγουνιού)
 • Ελέγξτε για αναπνοή λέγοντας δυνατά βλέπω, ακούω, αισθάνομαι για 10” δευτερόλεπτα

Αν αναπνέει:

 • Το θύμα μας βρίσκετε σε λιποθυμία
 • Τοποθετήστε το θύμα σε πλάγια θέση ασφαλείας  για την εξασφάλιση του αεραγωγού και την πρόληψη εισρόφησης

Αν δεν αναπνέει:

 • Καλέστε το Ε.Κ.Α.Β. (166/112)
 • Ξεκινήστε ΚΑΡ.Π.Α. (30 συμπιέσεις 2 εμφυσήσεις)

Ανακεφαλαιώνοντας η λιποθυμία συμβαίνει όταν το οξυγόνο δεν επαρκεί για τον εγκέφαλο. Για να βεβαιωθούμε ότι το θύμα μας βρίσκετε σε λιποθυμία πρέπει να ελέγξουμε αν αναπνέει και στη συνέχεια να το τοποθετήσουμε σε πλάγια θέση ασφαλείας ή αλλιώς θέση ανάνηψης.

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης