Η πνιγμονή είναι η απόφραξη  του αεραγωγού (μερική ή ολική) από ξένο σώμα και
συνήθως προκύπτει κατά την διάρκεια κατάποσης τροφής ή από παλινδρόμηση τροφής (εμετός).
Όταν αυτό προκύψει είναι μια πολύ σοβαρή και απειλητική κατάσταση για την ζωή.
Τι κάνουμε λοιπόν όταν κάποιος βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση :

Ρωτάμε <είσαι καλά ;>
Αν μας απαντήσει ή βήχει τότε παροτρύνουμε το θύμα μας να βήξει
Αν δεν μας απαντά και δείχνει ότι πνίγεται τότε πρέπει άμεσα να κάνουμε (2) δύο πολύ απλές ενέργειες
Πρώτη φάση : κρατάμε καλά το θύμα μας σε περίπτωση που πάει να καταρρεύσει και δίνουμε (5) πέντε χτυπήματα στην πλάτη.

Τα χτυπήματα αυτά γίνονται στο κέντρο της πλάτης ανάμεσα από τις ωμοπλάτες και με φορά προς τα επάνω.

Το ίδιο ισχύει και για τα βρέφη ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Δεύτερη φάση : Αν τα χτυπήματα αυτά δεν ήταν αποτελεσματικά τότε προχωράμε στην επόμενη κίνηση που είναι (5) πέντε κοιλιακές ωθήσεις.

Οι κοιλιακές ωθήσεις γίνονται ακριβός πάνω από τον αφαλό και όπως βλέπουμε στην φωτογραφία.
Διαδικασία : ερχόμαστε πίσω από το θύμα και με το ένα μας χέρι εντοπίζουμε τον αφαλό του, αφού έχουμε βρει το σημείο πάμε ακριβός μία μπουνιά επάνω και με το άλλο χέρι αγκαλιάζουμε την μπουνιά μας όταν λοιπόν πάρουμε την σωστή αυτή θέση κάνουμε (5) κοιλιακές ωθήσεις προς τα εμάς και επάνω.

Αυτή την διαδικασία ακολουθούμε κυκλικά 5 ραχιαίες πλήξεις – 5 κοιλιακές ωθήσεις μέχρις ότου το ξένο σώμα βγει ή το θύμα μας καταρρεύσει.

Αν το θύμα μας καταρρεύσει τότε ξεκινούμε τον αλγόριθμο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Τα δεδομένα είναι από τις κατευθυντήριες οδηγίες του E.R.C. (European Resuscitation Council) έτος 2010