Το πρόγραμμα S.T.A.R.T. Triage δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων του νοσοκομείου Hoag Hospital και του Newport Beach Fire Department στην Καλιφόρνια. Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συμβάντος πολλαπλών θυμάτων (MCI) σε αστικό περιβάλλον. Από το 2009 το S.T.A.R.T. Triage έχει καθιερωθεί ως κοινή γλώσσα των επαγγελματιών υγείας για την αντιμετώπιση των καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Περιεχόμενο προγράμματος

 • Ασφάλεια στον τόπο του συμβάντος
 • Ορισμός ζωνών ελέγχου
 • Ο ρόλος του πρώτου ανταποκρινόμενου
 • Ανάληψη ρόλου σε συμβάν με πολλά θύματα
 • Σύστημα Διοίκηση Συμβάντος – Σ.Δ.Σ. (ICS-Incident Command System)
 • Ενοποιημένο Σύστημα Διοίκησης Συμβάντος Ε.Σ.Δ.Σ.
 • Αρχική διαλογή για ενήλικες (START Triage)
 • Αρχική διαλογή για παιδιά (JumpSTART Triage)
 • Δευτερογενή διαλογή και αντιμετώπιση
 • Αντιμετώπιση με έναν διασώστη
 • Στήσιμο σταθμού διαλογής

Στόχος του προγράμματος

 • Απόκτηση γνώσεων διαχείρισης κρίσης
 • Μέτρα ασφαλείας σε μαζικό ατύχημα
 • Ανάληψη ρόλου (ο πρώτος ανταποκρινόμενος)
 • Ορισμός ζωνών ελέγχου
 • Διοίκηση σε συμβάντα μαζικών απωλειών υγείας
 • Απόκτηση δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια εκτίμηση (με έναν διασώστη)
 • Απόκτηση θεωρητικής κατάρτισης (αλγόριθμος START και JumpSTART Triage)
 • Συντονισμός πολλών ομάδων μέσω τυποποιημένων συστημάτων

Αξιολόγηση υποψηφίου

Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν πριν την έναρξη του προγράμματος ένα pre-test έτσι ώστε να γίνετε αντιληπτό από την εκπαιδευτική ομάδα το επίπεδο κατάρτισης τους. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ο εκπαιδευτής αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους και στο τέλος του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος γράφει ένα test όπου μαζί με την γραπτή του βαθμολογία και την αξιολόγηση του εκπαιδευτή κρίνετε επιτυχής ή μη.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές διασώστες και εθελοντικές ομάδες ως κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς σε συμβάν πολλαπλών θυμάτων.