Τι είναι ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής:
Η αιφνίδια διακοπή της καρδιακής λειτουργίας (καρδιακή ανακοπή) οφείλεται συχνά σε ένα χαοτικό ρυθμό, γνωστό ως <<Κοιλιακή μαρμαρυγή>>. Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια συσκευή, η οποία χορηγεί, ελεγχόμενα, ηλεκτρικό ρεύμα στην καρδιά, ώστε να ανατάξει την κοιλιακή μαρμαρυγή και να επαναφέρει την καρδιακή λειτουργία.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ΑΕΑ στην αγορά, αλλά όλοι στηρίζονται στις ίδιες βασικές αρχές λειτουργίας. Το ηλεκτρικό σήμα, που παράγεται από την καρδιά, λαμβάνεται από τον ΑΕΑ μέσω δύο αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Όταν ενδείκνυται απινίδωση (”Shock”), διοχετεύεται ρεύμα στην καρδιά του θύματος μέσω αυτών των ηλεκτροδίων.

Η σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων είναι σημαντική για την ακριβή ανάλυση του καρδιακού ρυθμού από τον ΑΕΑ και ακολούθως, για την χορήγηση απινίδωσης.

Η χρήση του ΑΕΑ μπορεί να γίνει και από μη επαγγελματίες υγείας.

Στις 19/9/2008 η ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) λάνσαρε το διεθνές σήμα για την εύκολη αναγνώριση των σημείων εγκατάστασης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑΕΑ). Αυτό είναι το παρακάτω και έχει υιοθετηθεί διεθνώς.

Το διεθνές σήμα έχει άσπρο και πράσινο χρώμα και είναι το παρακάτω:

Όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του E.R.C. 2010