Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών για Εθελοντές Διασώστες (Πολιτικής Προστασίας)

To πρόγραμμα εκπαίδευσης (Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών για Εθελοντές Διασώστες  – Full Training First Aid for Volunteer Rescuer) αφορά την πλήρη εκπαίδευση εθελοντών διασωστών στα σύγχρονα πρωτόκολλα διάσωσης ανθρώπων σε αστικό και μη, περιβάλλον εστιάζοντας στο αντικείμενο των πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πρωτόκολλα διάσωσης τραυματία από επείγοντα παθολογικά περιστατικά και επείγοντα περιστατικά τραύματος.


 • Ασφάλεια χώρου στο προνοσοκομειακό περιβάλλον
 • Μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
 • Μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Ο ρόλος του πρώτου ανταποκρινόμενου
 • Τα είδη της διάσωσης (BLS, ILS, ALS)
 • Τα είδη των φορείων (ακινητοποίησης & μεταφοράς)
 • Συνοπτική ανατομία και φυσιολογία
 • Φάσμα επειγόντων παθολογικών περιστατικών
 • Φάσμα επειγόντων περιστατικών τραύματος
 • Βασική διαχείριση βαλλιστικού τραύματος
 • Βασική υποστήριξη της ζωής (ενήλικα, παιδιού και βρέφους)
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ (ενήλικα, παιδιού και βρέφους)
 • Τοποθέτηση θύματος σε θέση ανάνηψης
 • Χορήγηση Ο2 με μάσκα μη επανεισπνοής Star Of Life
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής (απόφραξη αεραγωγού)
 • Διάνοιξη αεραγωγού με τα χέρια
 • Διάνοιξη αεραγωγού με μηχανικά βοηθήματα
 • Αερισμός θύματος με αυτοδιατεινόμενο ασκό (BVM)
 • Αντιμετώπιση αιμορραγιών
 • Αντιμετώπιση εγκαυμάτων
 • Αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης
 • Αντιμετώπιση υπό/υπερθερμίας
 • Αντιμετώπιση πνιγμού
 • Αντιμετώπιση ενσφηνωμένων αντικειμένων
 • Αντιμετώπιση δηλητηρίασης
 • Αντιμετώπιση κατάγματος
 • Αφαίρεση κράνους από δικυκλιστή
 • Επείγον απεγκλωβισμό από όχημα
 • Ακινητοποίηση Σ.Σ. σε φορεία ακινητοποίησης
 • Πρωτόκολλα διαλογής συμβάντος
 • Ψυχολογικό στρες του εθελοντή διασώστη
 • Ενημέρωση υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης συμβάντων
 • Ιατρονομικά θέματα Α’ Βοηθειών (Π.Κ. Ελλάδος)

Απευθύνεται σε: Εθελοντές διασώστες (Πολιτικής Προστασίας).
Αξιολόγηση: MCQ (Final-Test), ασκήσεις και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις), Πρακτική (Στ. Δεξιοτήτων – Ασκήσεις).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:10.
Διάρκεια: 24 κανονικές ώρες – 28 εκπαιδευτικές (τετραήμερο).
Κόστος: 350€ /Άτομο.
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά εκπαίδευσης.

* Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης του σχολείου (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος