Ο εκδοτικός μας οίκος, λειτουργεί από τις αρχές του 2013 και συστάθηκε για τη δημιουργία ειδικών συνοπτικών εγχειριδίων που θα κάλυπταν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο της εταιρείας μας όσο και των εκπαιδευομένων μας για κάθε ένα σεμινάριο ξεχωριστά.

Στοιχεία εκδοτικού μας οίκου: 


ID: 29013
Όνομα: Meducation, GR
Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Τουμπέλης
Διεύθυνση: Ζαλόγγου 11, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Mail: [email protected]
Εκχωρημένα προθέματα ISBN: 618-80873


Τίτλος βιβλίου: Τακτική Διάσωσης Μάχης (Tactical Combat Rescue)
1η Ελληνική Έκδοση
2η Αναθεωρημένη Έκδοση
ISBN: 978-618-80873-3-0
Γενικές παρατηρήσεις: Συνοπτικό Εγχειρίδιο Τακτικής Διάσωσης Μάχης

TCRbook1

TCRbook2 TCRbook3 TCRbook4

TCRbook8 TCRbook6  TCRbook7


Τίτλος βιβλίου: Τακτική Διάσωσης Μάχης (Tactical Combat Rescue)
1η Ελληνική Έκδοση
1η Αναθεωρημένη Έκδοση
ISBN: 978-618-80873-2-3
Γενικές παρατηρήσεις: Συνοπτικό Εγχειρίδιο Τακτικής Διάσωσης Μάχης

Εξώφυλλο - Οπισθόφυλλο TCR

Πρωτοσέλιδο Verso Μήνυμα

Περιεχόμενα Σελ 81 Σελ 95


Τίτλος βιβλίου: Τακτική Διάσωσης Μάχης (Tactical Combat Rescue)
1η Ελληνική Έκδοση
ISBN: 978-618-80873-1-6
Γενικές παρατηρήσεις: Συνοπτικό Εγχειρίδιο Τακτικής Διάσωσης Μάχης

TacticalCombatRescue

Πρωτοσέλλιδο Verso Περιεχόμενο


Τίτλος βιβλίου: Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος (Emergency Trauma Response)
1η Ελληνική Έκδοση
ISBN: 978-618-80873-0-9
Γενικές παρατηρήσεις: Συνοπτικό Εγχειρίδιο Επείγουσας Αντιμετώπισης Τραύματος

ETR Book ©

Πρωτοσέλλιδο Verso Περιεχόμενο