Οι εκπαιδευτές μας προέρχονται από το χώρο της υγείας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  Είναι όλοι τους εν ενεργεία επαγγελματίες στις “πρώτες γραμμές” και στην πλειοψηφία τους φέρουν τον τίτλο του “Εκπαιδευτή Ενηλίκων” από τον ΕΟΠΠΕΠ με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία. Επίσης, φέρουν εκπαιδευτικούς τίτλους από τους μεγαλύτερους υγειονομικούς πολιτικούς-στρατιωτικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο. Δεδομένης της επαγγελματικής τους εμπειρίας και της καθημερινής τους ενασχόλησης στα αντικείμενα εκπαίδευσης που διδάσκουν, προσφέρουν μια άκρως βιωματική και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση στους υποψήφιους εκπαιδευόμενους.

Meducation, GR