Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης (Επίπεδο – I) 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης (Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης Επίπεδο 1 – Full Training Emergency Response Team Level 1) αφορά τη δόμηση και την οργάνωση διασωστικών ομάδων εντός οργανισμών-εταιρειών, εργοστασίων και ερευνητικών κέντρων με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ιατρικά επείγοντα εργασίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε θέματα πυρασφάλειας και σε θέματα αντιμετώπισης μικτών καταστροφών (φυσικές – τεχνολογικές – ΣΑΤΑΜΕ).

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


 • Εισαγωγή στην ασφάλεια χώρου και εργασίας
 • Νομικό πλαίσιο πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον εργασίας
 • Κανόνες επικοινωνίας ομάδας εκτάκτων αναγκών
 • Στοιχεία τοπογραφικής ανατομίας και φυσιολογίας
 • Αναγνώριση επειγόντων περιστατικών
 • Μέτρα ατομικής προστασίας και μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Πρώτες βοήθειες – Θεωρία
 • Πρώτες βοήθειες – Πρακτική εξάσκηση
 • Εισαγωγή στην πυρασφάλεια
 • Αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών
 • Πρωτόκολλα συμβάντων σε εργασιακούς χώρους
 • Καταγραφή περιστατικών σε εργασιακούς χώρους
 • Ενημέρωση υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης
 • Διαδραστικά σενάρια και ασκήσεις επειγόντων περιστατικών

Απευθύνεται σε: Οργανσιμούς-εταιρείες, εργοστάσια, εργοτάξια και ερευνητικά κέντρα.
Αξιολόγηση: MCQ (Pre-Test), MCQ (Final-Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:10
Διάρκεια: 24 κανονικές ώρες – 30 εκπαιδευτικές (τριήμερο).
Κόστος: 350€ /Άτομο (διακύμανση κόστους ανάλογα με το πλήθος των εκπαιδευομένων).
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

Το σεμινάριο παρέχεται κατόπιν συνεννόησης και μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος