Πρώτες Βοήθειες σε Κλειστούς Περιορισμένους Χώρους 

Το σεμινάριο (Πρώτες Βοήθειες σε Κλειστούς Περιορισμένους Χώρους  – First Aid in Confined Spaces) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη διάσωση και την παροχή πρώτων βοηθειών σε κλειστούς περιορισμένους χώρους. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει μια μεγάλη γκάμα υγειονομικών προβλημάτων σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα περίθαλψης τραυματία σε κλειστούς περιορισμένους χώρους. Οι εκπαιδευτές προέρχονται από τον χώρο των επαγγελμάτων υγείας με μεγάλη εμπειρία στο πεδίο και την εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Προστατευτικός εξοπλισμός κλειστών περιορισμένων χώρων
  • Διαχείριση κινδύνου
  • Ειδικός ιατρικός εξοπλισμός
  • Πρωτόκολλα διασωστικών ενεργειών
  • Καθορισμός αρμοδιοτήτων ομάδος
  • Ανιχνευτές αερίων
  • Διαχείριση τραυματία σε κλειστό περιορισμένο χώρο
  • Διαδραστικά σενάρια διαχείρισης τραυματία

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες υγείας, εθελοντές διασώστες και επιχειρησιακούς.
Αξιολόγηση: MCQ (Final-Test) & Πρακτική εφαρμογή.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Κάτοχοι πιστοποιητικών: BTFA ή FTFA ή TCR ή ILS ή PHTLS
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:10
Διάρκεια: 20 κανονικές ώρες – 24 εκπαιδευτικές (διήμερο).
Κόστος: 250€ /Άτομο.
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου, συνοπτικός οδηγός τσέπης και υγειονομικά υλικά.

* Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης της εκπαίδευσης (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος