Τεχνικές Προσπέλασης IM-IV-IO

Το κλινικό φροντιστήριο (Τεχνικές Προσπέλασης IM-IV-IO – IM-IV-IO Access Techniques), αφορά την σύγχρονη μεθοδολογία προσπέλασης σε αγγεία (IV), σε μυς (IM) και σε οστά (IO), για δύσκολους ασθενείς – τραυματίες (πολυτραυματίες, αφυδατωμένους, υπέρβαρους, υποθερμικούς και παιδιά). Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις σύγχρονες αρχές και δεξιότητες προσπελάσεων σε αγγεία, μύες και οστά. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές προέρχονται όλοι από τον χώρο της υγείας με ειδικότητες πρώτης γραμμής στην περίθαλψη τραυματιών.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Ανατομία – φυσιολογία σημείων προσπέλασης
  • Σύγχρονες τεχνικές ενδομυϊκής προσπέλασης (IM)Nexiva
  • Σύγχρονες τεχνικές ενδοφλέβιας προσπέλασης (IV)
  • Σύγχρονες τεχνικές ενδοοστικής προσπέλασης (ΙΟ)
  • Συχνότερες επιπλοκές προσπελάσεων IM-IV-IO
  • Δύσκολη προσπέλαση και εναλλακτικές μέθοδοι
  • Τεχνικές προσπέλασης με ένα και δύο άτομα
  • Ιδιαιτερότητες παιδιατρικού ασθενούς
  • Ιδιαιτερότητες γηριατρικού ασθενούς

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες υγείας.
Αξιολόγηση: MCQ (Final-Test).
Προαπαιτούμενες γνώσεις-δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 14 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:8
Διάρκεια: 8 κανονικές ώρες – 10 εκπαιδευτικές (μονοήμερο).
Κόστος: 100€/Άτομο (έκπτωση 10€ σε ανέργους και φοιτητές).
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος φροντιστηρίου και υγειονομικά υλικά.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος