Αντιμετώπιση πνιγμονής

Αντιμετώπιση πνιγμονής

Η πνιγμονή είναι η απόφραξη  του αεραγωγού (μερική ή ολική) από ξένο σώμα και συνήθως προκύπτει κατά την διάρκεια κατάποσης τροφής ή από παλινδρόμηση τροφής (εμετός). Όταν αυτό προκύψει είναι μια πολύ σοβαρή και απειλητική κατάσταση για την ζωή. Τι κάνουμε λοιπόν όταν κάποιος βρεθεί σε αυτήν

Συνέχεια