Τεχνική κύλισης τραυματία (Log-roll)

Τεχνική κύλισης τραυματία (Log-roll)

Τα άνω άκρα του τραυματία μαζεύονται αμφοτερόπλευρα του στήθους του, ενώ τα κάτω άκρα συγκλίνουν μεταξύ τους σε ευθύγραμμη ουδέτερη θέση. Στη συνέχεια με συντονισμένες κινήσεις από τους διασώστες ο τραυματίας γυρνάει στο πλάι όπου μπορεί να εκτιμηθεί η σπονδυλική του στήλη και να τοποθετηθεί σε μακριά

Συνέχεια