Τα μνημονικά βοηθήματα του διασώστη

Τα μνημονικά βοηθήματα του διασώστη

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της διάσωσης, τα μνημονικά βοηθήματα γίνονται ολοένα και περισσότερα με σκοπό τη διευκόλυνση του διασώστη στην αρχική εκτίμηση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ενός ασθενή (τραυματία ή μη). Ένα τρανταχτό παράδειγμα αυτών των μνημονικών κανόνων για όλους τους επαγγελματίες ή/και εθελοντές διασώστες είναι το

Συνέχεια