Πρώτες Βοήθειες – Μόδα ή Επιστήμη

Πρώτες Βοήθειες – Μόδα ή Επιστήμη

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια υπέρμετρη έξαρση των εκπαιδεύσεων στις πρώτες βοήθειες που μάλλον δεν αντιστοιχεί στην πραγματική ζήτηση της εγχώριας αγοράς και η οποία παρέχεται είτε από ιδιώτες είτε από φορείς – εταιρείες. Σε μια πρόχειρη έρευνα που πραγματοποιήσαμε ως εκπαιδευτικός οργανισμός, ανιχνεύθηκαν πάνω από 2.170

Συνέχεια