Κλινικό Φροντιστήριο Ακινητοποίησης Σπονδυλικής Στήλης & Άκρων

Το κλινικό φροντιστήριο ακινητοποίησης σπονδυλικής στήλης και άκρων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας προκειμένου να διαχειρίζονται αμεσότερα, ποιοτικότερα και καταλληλότερα κακώσεις που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα. Η εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση ειδικών φορείων ακινητοποίησης όπως η μακρυά άκαμπτη σανίδα, το γιλέκο απεγκλωβισμού και νάρθηκες κενού ή αέρος.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Ανατομία μυοσκελετικού συστήματος
2. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός ακινητοποίησης
3. Ακινητοποίηση σε μακριά άκαμπτη σανίδα
4. Ακινητοποίηση με γιλέκο απεγκλωβισμού
5. Ακινητοποίηση με νάρθηκες κενού
6. Ακινητοποίηση με αερονάρθηκες
7. Ακινητοποίηση με αυτοσχέδιους νάρθηκες
8. Σκελετική έλξη καταγμάτων κάτω άκρων
9. Έλεγχος κινητικότητας και αισθητικότητας άκρων
10. Ανατομική ανάταξη άκρου
11. Διαχείριση πόνου
12. Στρατηγικές ασφαλούς ακινητοποίησης

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες υγείας
Αξιολόγηση: Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική ομάδα
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 έως 1:6
Διάρκεια: 6 κανονικές ώρες – 6 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 75€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος