Δομώντας ένα σωστό IFAK (ατομικό σακίδιο πρώτων βοηθειών μάχης)

Δομώντας ένα σωστό IFAK (ατομικό σακίδιο πρώτων βοηθειών μάχης)

Το IFAK είναι το ατομικό σακίδιο πρώτων βοηθειών του κάθε μαχητή (all combatants) για την άμεση αντιμετώπιση τραυμάτων μάχης. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους US Marines και η ολοκληρωμένη ονομασία του είναι (IFAK – Individual First Aid Kit). Μερικά χρόνια αργότερα, ήρθε η εξέλιξη του ατομικού αυτού

Συνέχεια

Tactical Emergency Medical Services – TEMS

Tactical Emergency Medical Services – TEMS

Οι ομάδες T-EMS αποτελούνται από διασώστες και γιατρούς πολιτικού περιβάλλοντος που είναι εκπαιδευμένοι στο τακτικό στοιχείο διάσωσης. Οι ομάδες αυτές, βασίζονται στην κατανόηση μια βασικής υποκείμενης αρχής που λέει ότι, οι ιατρικές αποφάσεις, πρέπει να λαμβάνονται με βάση την εκτίμηση κόστους-οφέλους για την αποστολή και τον τραυματία

Συνέχεια