Τα τελευταία χρόνια στον εθνικό σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, έχει ενταχθεί μια νέα  και ανερχόμενη δύναμη, αυτή των εθελοντών διασωστών, υπό την αιγίδα της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος. Θέλοντας να ενισχύσουμε αυτήν την ενέργεια, αναλαμβάνουμε με επαγγελματισμό και ευθύνη την υγειονομική εκπαίδευση των εθελοντών διασωστών της χώρας μας μέσα από μια σειρά πιστοποιημένων σεμιναρίων, αναγνωρισμένων από διεθνείς επιστημονικούς φορείς, ολοκληρώνοντας τόσο την θεωρητική κατάρτιση όσο και τις πρακτικές δεξιότητες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα του κάθε σεμιναρίου στο slider που ακολουθεί.

Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος