Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αεραγωγού

Το κλινικό φροντιστήριο διαχείρισης αεραγωγού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας προκειμένου να διασφαλίζουν ποιοτικότερα και καταλληλότερα έναν αεραγωγό. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά προπλάσματα αεραγωγού με δυνατότητα εξομοίωσης συνθηκών.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Ανατομία αεραγωγού (ενήλικα-παιδιού)
2. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός αεραγωγού
3. Διάνοιξη αεραγωγού με χειροκίνητους τρόπους
4. Διάνοιξη αεραγωγού με μηχανικά μέσα
5. Τεχνική αναρρόφησης
6. Τεχνική λαρυγγοσκόπησης
7. Στοματοτραχιακή διασωλήνωση
8. Ρινοτραχειακή διασωλήνωση
9. Κρικοθυρεοειδοτομή με βελόνα
10. Χειρουργικός αεραγωγός
11. Ο δύσκολος αεραγωγός
12. Στρατηγικές εξασφάλισης αεραγωγού

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες υγείας
Αξιολόγηση: Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική ομάδα
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 έως 1:6
Διάρκεια: 6 κανονικές ώρες – 6 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 75€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος