Άμεση Διαλογή και Ταχεία Αντιμετώπιση σε Μ.Α.

Το σεμινάριο (Άμεση Διαλογή και Ταχεία Αντιμετώπιση – START Triage The best for the most) αφορά την άμεση διαλογή θυμάτων σε μαζικά ατυχήματα και δημιουργήθηκε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαλογής πολλαπλών θυμάτων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, επαγγελματίες υγείας και εθελοντές διασώστες. Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συμβάντος πολλαπλών θυμάτων (MCI) κάνοντας χρήση των εργαλείων διαλογής και διαχείρισης συμβάντων (ICS).

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Ασφάλεια χώρου στον τόπο του συμβάντος
  • Ορισμός ζωνών ελέγχουSTART Triage Emblem JPEG
  • Ο ρόλος του πρώτου ανταποκρινόμενου
  • Σύστημα διοίκησης συμβάντων (ICS)
  • Ανάληψη ρόλου στο σύστημα διοίκησης συμβάντων
  • Αρχική διαλογή για ενήλικες (START Triage)
  • Αρχική διαλογή για παιδιά (JumpSTART Triage)
  • Δευτερογενής διαλογή και αντιμετώπιση με έναν διασώστη
  • Στήσιμο σταθμού διαλογής

Απευθύνεται σε: Πολίτες, επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και εθελοντές διασώστες.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Στ. Δεξιοτήτων και Ασκήσεις).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6-8
Διάρκεια: 8 κανονικές ώρες – 10 εκπ. (μονοήμερο) ή 16 κανονικές ώρες – 20 εκπ. (διήμερο) .
Κόστος: 100€ ή 160€ /Άτομο (Έκπτωση 10€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

* Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος