Επείγουσα Παιδιατρική Φροντίδα

Το σεμινάριο περιέχει ολόκληρο το φάσμα επειγόντων περιστατικών στο προνοσοκομειακό περιβάλλον και απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να παρέχουν άμεση και αποτελεσματική πρωτοβάθμια φροντίδα σε παιδιατρικά επείγοντα. Η ύλη του σεμιναρίου στηρίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του American Academy of Pediatrics και του Pediatric Education for Prehospital Professionals.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Ασφάλεια χώρου στο προνοσοκομειακό περιβάλλον
  • Εισαγωγή στα παιδιατρικά επείγοντα (φάσμα επειγόντων περιστατικών)
  • Αρχική παιδιατρική εκτίμηση
  • Αντιμετώπιση παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών
  • Αναζωογόνηση νεογνού, βρέφους και παιδιού
  • Αντιμετώπιση πνιγμονής νεογνού, βρέφους και παιδιού
  • Χορήγηση οξυγόνου
  • Διαδραστικά σενάρια παιδιατρικής εκτίμησης

Απευθύνεται σε: Πολίτες, επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και εθελοντές διασώστες.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρίες (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Διάρκεια: 8 ώρες (1 ημέρα).
Κόστος: 80€ /Άτομο (Έκπτωση 10€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Ελληνικά και Αγγλικά.
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

*Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος