Περιεχόμενο σεμιναρίου

 • Βασική υποστήριξη ζωής (ενήλικα, παιδί και βρέφος)
 • Αυτόματη εξωτερική απινίδωση (ενήλικα και παιδί)
 • Φάσμα επειγόντων περιστατικών (ενήλικα και παιδιού)
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση και πρώτες βοήθειες σε ενήλικα
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση και πρώτες βοήθειες σε παιδί
 • Ιατρονομικά θέματα

Στόχος του προγράμματος

 • Εκτίμηση σκηνής και ασφάλεια χώρου
 • Χρήση μέτρων αυτοπροστασίας
 • Αναγνώριση περιστατικού
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (ενήλικα, παιδί και βρέφος)
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων
 • Λήψη άμεσων αποφάσεων
 • Διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων
 • Σωστή εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων διάσωσης (ΚΑΡΠΑ)
 • Ασφαλής χειρισμός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
 • Τοποθέτηση ενός αναίσθητου θύματος που αναπνέει στη θέση ανάνηψης

Αξιολόγηση υποψηφίου

Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται από τον εκπαιδευτή του τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και στις πρακτικές δεξιότητες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, επαγγελματίες υγείας, αστυνομικούς, πυροσβέστες, γυμναστές, επαγγελματίες και εταιρίες που στόχο έχουν την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού και την παροχή πρώτων βοηθειών στον χώρο τους ή όπου βρεθούν.

Διάρκεια και κόστος σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες (2 ημέρες) ή 8 ώρες (1 ημέρα – συνεπτυγμένο πρόγραμμα) και το κόστος του ανέρχεται στα 160€ και 100€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πιστοποίησης, τα εγχειρίδια πρώτων βοηθειών (ενήλικων και παιδιών), το catering και τα ατομικά υλικά του εκπαιδευόμενου. Έκπτωση 15% στο σεμινάριο δικαιούνται άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, επαγγελματίες υγείας και σώματα ασφαλείας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος