Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές

Το σχολείο (Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές – First Aid at Social Disorders) αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους σε κοινωνικές αναταραχές και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας σε θύματα διαδηλώσεων που έχουν προσβληθεί από χημικούς παράγοντες ή φέρουν τραύματα από βίαιη κρούση ή πτώση αντικειμένων ή έχουν υποστεί εγκαύματα από διάφορες ουσίες. Απευθύνεται στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, στους επαγγελματίες υγείας, στους security (land – marine) και στους εθελοντές διασώστες. Οι εκπαιδευτές τους σχολείου προέρχονται από τον επιχειρησιακό χώρο και τον κλάδο της υγείας με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις στον τομέα αυτόν.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Εισαγωγή στις κοινωνικές αναταραχές
  • Εισαγωγή στους χημικούς παράγοντες
  • Εισαγωγή στο βίαιο τραύμα
  • Ασφάλεια πρώτου ανταποκρινόμενου σε κοινωνικές αναταραχές
  • Μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας πρώτου ανταποκρινόμενου
  • Μεθοδολογία ταχείας και εξ’ αποστάσεως εκτίμηση
  • Παροχή πρώτων βοηθειών σε κοινωνικές αναταραχές

Απευθύνεται σε: Σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, εφέδρους, security και επαγγελματίες υγείας.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test)
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6
Διάρκεια: 10 κανονικές ώρες – 12 εκπαιδευτικές (μονοήμερο).
Κόστος: 120€ /Άτομο
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος