Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές

Το σχολείο (Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές – First Aid at Social Disorders) αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους σε κοινωνικές αναταραχές και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας σε θύματα διαδηλώσεων που έχουν προσβληθεί από χημικούς παράγοντες ή φέρουν τραύματα από βίαιη κρούση ή πτώση αντικειμένων ή έχουν υποστεί εγκαύματα από διάφορες ουσίες. Απευθύνεται στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας, στους εφέδρους, στους security (land – marine) και στους επαγγελματίες υγείας. Οι εκπαιδευτές τους σχολείου προέρχονται από το χώρο του στρατού, της αστυνομίας, του λιμενικού και του κλάδου της υγείας με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις στον τομέα αυτόν.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Εισαγωγή στις κοινωνικές αναταραχές
  • Εισαγωγή στους χημικούς παράγοντες
  • Εισαγωγή στο βίαιο τραύμα
  • Ασφάλεια πρώτου ανταποκρινόμενου σε κοινωνικές αναταραχές
  • Μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας πρώτου ανταποκρινόμενου
  • Μεθοδολογία ταχείας και εξ’ αποστάσεως εκτίμηση
  • Παροχή πρώτων βοηθειών σε κοινωνικές αναταραχές

Απευθύνεται σε: Σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, εφέδρους, security και επαγγελματίες υγείας.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test) & σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6
Διάρκεια: 10 κανονικές ώρες – 12 εκπ. (μονοήμερο).
Κόστος: 100€ /Άτομο
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.
Υπ. δήλωση της εταιρείας: Απαιτητικό σχολείο τόσο στην αντοχή όσο και στις δεξιότητες.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος