Στο πλαίσιο του κοινωνικού μας έργου, αναλάβαμε να καλύψουμε υγειονομικά την εκδήλωση με τίτλο “Spring Bazzar” που πραγματοποιήθηκε από τη Μ.Κ.Ο. Μέριμνα.