Άμεση Διαλογή & Ταχεία Αντιμετώπιση σε Μαζικές Απώλειες Υγείας

Το σεμινάριο (Άμεση Διαλογή και Ταχεία Αντιμετώπιση – START Triage The best for the most) αφορά την άμεση διαλογή θυμάτων σε μαζικά ατυχήματα και δημιουργήθηκε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαλογής πολλαπλών θυμάτων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, επαγγελματίες υγείας και εθελοντές διασώστες. Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συμβάντος πολλαπλών θυμάτων (MCI) κάνοντας χρήση των εργαλείων διαλογής και διαχείρισης συμβάντων (ICS). Ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την επαγγελματική του ιδιότητα, αναγνωρίζει μέσα από την εκπαίδευση αυτή, την θέση του μέσα στο σύστημα διαχείρισης συμβάντων (ICS).


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Ασφάλεια χώρου στον τόπο του συμβάντος
2. Ορισμός ζωνών ελέγχου (4 επιπέδων) 
3. Ο ρόλος του πρώτου ανταποκρινόμενου
4. Σύστημα διοίκησης συμβάντων (ICS)
5. Δομές διαχείρισης μαζικών απωλειών υγείας
6. Ανάληψη ρόλου στο σύστημα διοίκησης συμβάντων
7. Αρχική διαλογή για ενήλικες (START Triage)
8. Αρχική διαλογή για παιδιά (JumpSTART Triage)
9. Δευτερογενής διαλογή και αντιμετώπιση με έναν διασώστη
10. Διαδραστικά σενάρια διαλογής πολλαπλών θυμάτων

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Επα/ες υγείας, σ/τα ασφαλείας και εθελοντές διασώστες
Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλών ερωτήσεων και σενάρια τελικής αξιολόγησης
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (στ. δεξιοτήτων και ασκήσεις)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:8
Διάρκεια: 10 κανονικές ώρες – 10 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 120€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο και ατομικός φάκελος σεμιναρίου


Το έμβλημα της εκπαίδευσης περιέχει το άστρο υποστήριξης της ζωής όπου συμβολίζει τα έξι στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, φέρει και ένα ισοσκελές τρίγωνο που η κάθε πλευρά συμβολίζει τα στάδια των καταστροφών (ετοιμότητα – απόκριση – αποκατάσταση).


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος