Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος 

Το σεμινάριο στηρίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και στις βασικές αρχές εκπαιδευτικών προγραμμάτων προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραύματος. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση πολιτών και επαγγελματιών υγείας στην άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τραύματος, αλλά και πολυτραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Ασφάλεια χώρου στο προνοσοκομειακό περιβάλλον
  • Κινηματική τραύματος και μεθοδολογία ταχείας και εξ’ αποστάσεως εκτίμηση
  • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (ABCDE)
  • Διαχείριση αεραγωγού και αερισμού
  • Διαχείριση αιμορραγιών
  • Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης
  • Σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων
  • Απεγκλωβισμός από όχημα
  • Διαδραστικά σενάρια εκτίμησης τραυματία

Απευθύνεται σε: Πολίτες, επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και εθελοντές διασώστες.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρίες (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Διάρκεια: 8 ώρες (1 ημέρα).
Κόστος: 80€ /Άτομο (Έκπτωση 10€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Ελληνικά και Αγγλικά.
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

*Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος