Περιεχόμενο σεμιναρίου

 • Ασφάλεια χώρου στο προνοσοκομειακό περιβάλλον
 • Κινηματική τραύματος και μεθοδολογία ταχείας και εξ’ αποστάσεως εκτίμηση
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (ABCDE)
 • Διαχείριση αεραγωγού και αερισμού
 • Διαχείριση αιμορραγιών
 • Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης
 • Σταθμοί δεξιοτήτων
 • Επείγων απεγκλωβισμός από όχημα
 • Σενάρια εκτίμησης τραυματία
 • Ιατρονομικά θέματα

Στόχος του προγράμματος

 • Εκτίμηση σκηνής και ασφάλεια χώρου
 • Αναγνώριση μηχανισμού κάκωσης
 • Εκτίμηση τραυματία
 • Αναγνώριση ύπαρξης απειλητικών για την ζωή κακώσεων
 • Υψηλό επίπεδο παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας
 • Ενημέρωση αρχών και ενεργοποίηση προνοσοκομειακής φροντίδας
 • Βοήθεια στον επαγγελματία διασώστη

Αξιολόγηση του υποψηφίου

Ο υποψήφιος συμπληρώνει ένα MCQ Pre-test και το παραδίδει κατά την άφιξή του στο σεμινάριο.
Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται από τον εκπαιδευτή του τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και στις πρακτικές δεξιότητες, ενώ στο τέλος ο εκπαιδευόμενος γράφει ένα MCQ Final-test όπου μαζί με την γραπτή του βαθμολογία και την αξιολόγηση του στα σενάρια τελικής αξιολόγησης, κρίνεται επιτυχής η μη.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, επαγγελματίες υγείας, αστυνομικούς, πυροσβέστες και εθελοντές διασώστες με σκοπό την παροχή υψηλής προνοσοκομειακής φροντίδας στον τραυματία.

Διάρκεια και κόστος σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες (2 ημέρες) ή 8 ώρες (1 ημέρα – συνεπτυγμένο πρόγραμμα) και το κόστος του ανέρχεται στα 160€ και 100€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πιστοποίησης, το εγχειρίδιο επείγουσας αντιμετώπισης τραύματος, το catering και τα ατομικά υλικά του εκπαιδευόμενου. Έκπτωση 15% στο σεμινάριο δικαιούνται άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, επαγγελματίες υγείας και σώματα ασφαλείας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος