Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Το σεμινάριο (Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων – Emergency Care for Sports Injuries) απευθύνεται σε όσους συνδέονται με αθλητικούς χώρους και τραύμα αθλητή και στόχο έχει τη διατήρηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του αθλητή αλλά και την άμεση αντιμετώπιση του αθλητικού τραύματος. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτές προέρχονται από τον χώρο της υγείας με ειδικότητες στο τραύμα αθλητού. Το σεμινάριο παρέχει μια άκρως βιωματική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους με απλές και βασικές δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης μυοσκελετικών κακώσεων σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διεθνή πρωτόκολλα του American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) και του Evidence Based Medicine.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στα αθλήματα και τους αθλητικούς χώρους
2. Εισαγωγή στην αθλητική νομοθεσία
3. Κινηματική αθλητικών κακώσεων (βάση του εκάστοτε αθλήματος)
4. Αναγνώριση και αντιμετώπιση αθλητικής κάκωσης
5. Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε αθλητικούς χώρους
6. Βασικό αθλητικό Kinesiotaping
7. Ακινητοποίηση καταγμάτων και σπονδυλικής στήλης
8. Χρόνος και διαδικασίες αποκατάστασης αθλητικής κάκωσης
9. Σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων
10. Σενάρια εκτίμησης αθλητικών κακώσεων

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Προπονητές, φυσικοθεραπευτές και επαγγελματίες υγείας
Αξιολόγηση: Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική ομάδα
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 έως 1:6
Διάρκεια: 8 κανονικές ώρες – 8 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 85€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος