Άμεση Διαλογή και Ταχεία Αντιμετώπιση σε Μ.Α.

Το σεμινάριο START Triage (The best fot the most) δημιουργήθηκε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαλογής πολλαπλών θυμάτων σε μαζικά ατυχήματα. Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση ενός συμβάντος πολλαπλών θυμάτων (MCI) κάνοντας χρήση των εργαλείων διαλογής και διαχείρισης συμβάντων (ICS).

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Ασφάλεια χώρου στον τόπο του συμβάντος
  • Ορισμός ζωνών ελέγχου
  • Ο ρόλος του πρώτου ανταποκρινόμενου
  • Σύστημα διοίκησης συμβάντων (ICS)
  • Ανάληψη ρόλου στο σύστημα διοίκησης συμβάντων
  • Αρχική διαλογή για ενήλικες (START Triage)
  • Αρχική διαλογή για παιδιά (JumpSTART Triage)
  • Δευτερογενής διαλογή και αντιμετώπιση με έναν διασώστη
  • Στήσιμο σταθμού διαλογής

Απευθύνεται σε: Όλους τους πολίτες.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρίες (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Στ. Δεξιοτήτων και Ασκήσεις).
Διάρκεια: 16 ώρες (2 ημέρες) ή 8 ώρες (1 ημέρα).
Κόστος: 160€ ή 100€ /Άτομο (Έκπτωση 20€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Ελληνικά και Αγγλικά.
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

*Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος