Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Το σεμινάριο (Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων – Sports Injuries and Manual Therapy) απευθύνεται σε όλους και στόχο έχει τη διατήρηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του αθλητή αλλά και την άμεση αντιμετώπιση του αθλητικού τραύματος. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτές του σεμιναρίου προέρχονται από τον χώρο της υγείας με ειδικότητες στο τραύμα αθλητού. Το σεμινάριο παρέχει μια άκρως βιωματική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους με απλές και βασικές δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης μυοσκελετικών κακώσεων σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διεθνή πρωτόκολλα (EBM).

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Εισαγωγή στην αθλητική νομοθεσία
  • Κινηματική αθλητικών κακώσεων (βάση του εκάστοτε αθλήματος)
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση αθλητικής κάκωσης
  • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε αθλητικούς χώρους
  • Kinesiotape
  • Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης
  • Σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων
  • Σενάρια εκτίμησης αθλητικών κακώσεων

Απευθύνεται σε: Πολίτες, επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και εθελοντές διασώστες.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6
Διάρκεια: 8 κανονικές ώρες – 10 εκπ. (μονοήμερο) ή 16 κανονικές ώρες – 20 εκπ. (διήμερο).
Κόστος: 90€ ή 170€ /Άτομο (Έκπτωση 10€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

* Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος