Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Η αθλητιατρική είναι μια ειδικότητα της ιατρικής επιστήμης που γίνεται ολοένα και πιο περιζήτητη. Η άσκηση της αθλητιατρικής απαιτεί ικανότητες και γνώσεις στις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, ώστε να καλύπτονται ικανοποιητικά οι ανάγκες του σύγχρονου αθλητή. Ο πρωταρχικός ρόλος του σεμιναρίου μας είναι η διατήρηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του αθλητή και η άμεση αντιμετώπιση του αθλητικού τραύματος.

Εκπαιδευτικές ενότητες:    


  • Εισαγωγή στην αθλητική νομοθεσία
  • Κινηματική αθλητικών κακώσεων (βάση του εκάστοτε αθλήματος)
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση αθλητικής κάκωσης
  • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε αθλητικούς χώρους
  • Kinesiotape
  • Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης
  • Σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων
  • Σενάρια εκτίμησης αθλητικών κακώσεων

Απευθύνεται σε: Πολίτες, επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και εθελοντές διασώστες.
Αξιολόγηση: MCQ (Final Test) και σενάρια τελικής αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 Άτομα.
Διδακτική μέθοδος: Θεωρίες (Παρουσιάσεις – Συνοπτικό Εγχειρίδιο), Πρακτική (Σταθμοί Δεξιοτήτων).
Διάρκεια: 16 ώρες (2 ημέρες) ή 8 ώρες (1 ημέρα).
Κόστος: 140€ ή 80€ /Άτομο (Έκπτωση 10€ σε ανέργους, φοιτητές, επ. υγείας και σώματα ασφαλείας).
Πιστοποίηση: Ελληνικά και Αγγλικά.
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο, ατομικός φάκελος σεμιναρίου και υγειονομικά υλικά.

*Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος