Περιεχόμενο σεμιναρίου

 • Αθλητική νομοθεσία
 • Κινηματική αθλητικών κακώσεων με βάση το άθλημα
 • Αναγνώριση αθλητικής κάκωσης
 • Αντιμετώπιση αθλητικής κάκωσης
 • Kinesiotape
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (ABCDE) εντός και εκτός αθλητικού χώρου
 • Διαχείριση αεραγωγού και αερισμού
 • Διαχείριση αιμορραγιών
 • Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης
 • Σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων
 • Σενάρια εκτίμησης αθλητικών κακώσεων
 • Ιατρονομικά θέματα

Στόχος του προγράμματος

 • Εκτίμηση κατάστασης αθλητού πριν, κατά και μετά τον αγώνα
 • Αναγνώριση μηχανισμού κάκωσης με βάση το άθλημα
 • Εκτίμηση αθλητού για μυοσκελετικές κακώσεις
 • Αναγνώριση ύπαρξης απειλητικών για την ζωή κακώσεων
 • Υψηλό επίπεδο παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας εντός και εκτός αθλητικού χώρου
 • Ενημέρωση αρχών και ενεργοποίηση προνοσοκομειακής φροντίδας
 • Βοήθεια στον ιατρό και επαγγελματία διασώστη

Αξιολόγηση του υποψηφίου

Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται από τον εκπαιδευτή του τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και στις πρακτικές δεξιότητες, ενώ στο τέλος ο εκπαιδευόμενος γράφει ένα MCQ Final-test όπου μαζί με την γραπτή του βαθμολογία και την αξιολόγηση του στα σενάρια τελικής αξιολόγησης, κρίνεται επιτυχής η μη.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, επαγγελματίες υγείας, εθελοντές διασώστες και γυμναστές που στόχο έχουν την παροχή πρώτων βοηθειών και την υψηλή προνοσοκομειακή φροντίδα στον αθλητή.

Διάρκεια και κόστος σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες (2 ημέρες) ή 8 ώρες (1 ημέρα – συνεπτυγμένο πρόγραμμα) και το κόστος του ανέρχεται στα 140€ και 80€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πιστοποίησης, το catering και τα ατομικά υλικά του εκπαιδευόμενου. Έκπτωση 10€ στο σεμινάριο δικαιούνται άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, επαγγελματίες υγείας και σώματα ασφαλείας.

Sports Injuries and Manual TherapyΕκδήλωση Ενδιαφέροντος