Περιεχόμενο σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στο τακτικό περιβάλλον
 • Pre-mission Plan (Ν/Τ)
 • Αναγνώριση ατομικού εξοπλισμού
 • Αίθουσα επιχειρήσεων
 • Αναγνώριση εχθρικού εδάφους – ορισμός ζωνών ελέγχου
 • Αναγνώριση μη προβλεπόμενων κινδύνων – σχεδιασμό τακτικής διάσωσης
 • Κανόνες εμπλοκής – κανόνες απεμπλοκής
 • Νυχτερινή επιχείρηση
 • Πρώτες βοήθειες μάχης C.U.F. – T.F.C. και 9Line (Medevac – Casevac)
 • Τρόποι μεταφοράς τραυματία και διαφυγή από αφιλόξενο περιβάλλον
 • Σταθμοί δεξιοτήτων
  (Αεραγωγός ba/ad, Καταστροφικές αιμορραγίες CAT & Clot powder, Διαχείριση αναπνοής, Ενδοφλέβια/Ενδοοστική/Ενδομυϊκή, Διαλογής)
 • Όπλα μαζικής καταστροφής
 • Διαλογή (στη μάχη, στο ΚΙ.Χ.Ν.Ε.)
 • Σινιάλα εδάφους – αέρος
 • Συνεργασία με άλλα σώματα – όπλα
 • Σενάρια αξιολόγησης

Στόχος του προγράμματος

 • Γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τακτικού περιβάλλοντος
 • Γνώση των ιδιαιτεροτήτων του ατομικού εξοπλισμού
 • Εφαρμογή τακτικών σχεδιασμών διάσωσης
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση τραυματία κατά τη μάχη
 • Χρήση υλικών σε πλήρη συσκότιση
 • Λήψη κρίσιμων αποφάσεων
 • Συντονισμός τακτικής ομάδος

Αξιολόγηση υποψηφίου

Ο υποψήφιος συμπληρώνει ένα MCQ Pre-test και το παραδίδει κατά την άφιξή του στο σεμινάριο.
Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται από τον εκπαιδευτή του τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και στις πρακτικές δεξιότητες, ενώ στο τέλος ο εκπαιδευόμενος γράφει ένα MCQ Final-test όπου μαζί με την γραπτή του βαθμολογία και την αξιολόγηση του στα σενάρια τελικής αξιολόγησης, κρίνεται επιτυχής η μη.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στρατιωτικούς, αστυνομικούς και επαγγελματίες υγείας που θέλουν να ειδικευθούν στον χώρο του τακτικού περιβάλλοντος.

Διάρκεια και κόστος σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 25 ώρες (2 ημέρες) ή 12 ώρες (1 ημέρα – συνεπτυγμένο πρόγραμμα) και το κόστος του ανέρχεται στα 160€ και 100€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πιστοποίησης, τη διαμονή, το εγχειρίδιο τακτικής διάσωσης μάχης, το catering και τα ατομικά υλικά του εκπαιδευόμενου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος