Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Ηλεκτροκαρδιογραφίας

Το κλινικό φροντιστήριο βασικής ηλεκτροκαρδιογραφίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας προκειμένου να αναγνωρίζουν αμεσότερα και ορθότερα ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις. Η εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση ειδικών μέσων προκειμένου να εξομοιώσουν όσο το δυνατό περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Ανατομία – φυσιολογία καρδιάς
2. Φυσιολογία ηλεκτραγωγού συστήματος της καρδιάς
3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
4. Αναγνώριση βασικών αρχών αρρυθμίας
5. Αναγνώριση βασικών αρρυθμιών
6. Αναγνώριση ιδιαίτερων αρρυθμιών
7. Πρωτόκολλα διαχείρισης αρρυθμιών
8. Στρατηγικές διαχείρισης αρρυθμιών

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες υγείας
Αξιολόγηση: Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική ομάδα
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 έως 1:6
Διάρκεια: 6 κανονικές ώρες – 6 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 75€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος