Οι πιστοποιήσεις που χορηγούνται από τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό έχουν εθνική και διεθνή ισχύ. Στον ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζονται πλήρως ενώ στον δημόσιο ανά περίπτωση. Τα υπουργεία εργασίας αλλά και αθλητισμού αναγνωρίζουν πλήρως τις πιστοποιήσεις μας σε αντίθεση με τον ΑΣΕΠ που δεν τις λαμβάνει υπόψη του στις προκηρύξεις.