Το ορεινό τμήμα της Meducation έχοντας μεγάλη εμπειρία στις υπαίθριες δραστηριότητες αναλαμβάνει να καλύψει υγειονομικά την όποια δραστηριότητα έχοντας γνώμονα τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα. Το τμήμα διαθέτει άριστο και εξειδικευμένο εξοπλισμό μαζί με άριστη τεχνογνωσία επί θεμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων έτοιμο να ακολουθήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.