Κλινικό Φροντιστήριο Υπερήχων στο Ενδονοσοκομειακό Περιβάλλον
Κλινικό Φροντιστήριο Υπερήχων στο Προνοσοκομειακό Περιβάλλον
Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Ηλεκτροκαρδιογραφίας
Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Πολεμικού Τραύματος
Κλινικό Φροντιστήριο Τεχνικών Προσπέλασης IM-IV-IO

Κλινικό Φροντιστήριο Τεχνικών Προσπέλασης IM-IV-IO

IM-IV-IO Access Techniques
  • Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας.
  • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
  • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
  • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο προσπέλασης σε δύσκολες περιπτώσεις.

Περισσότερα
Εγγραφή
Κλινικό Φροντιστήριο Απεγκλωβισμού από Όχημα
Κλινικό Φροντιστήριο Ακινητοποίησης Σπονδυλικής Στήλης & Άκρων
Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αιμορραγίας
Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αεραγωγού