Υπέρηχος στο ενδονοσοκομειακό περιβάλλον
Υπέρηχος στο προνοσοκομειακό περιβάλλον
Εξειδικευμένη καρδιογραφία
Βασική καρδιογραφία
Διαχείριση πολεμικού τραύματος
Τεχνικές Προσπέλασης IM-IV-IO

Τεχνικές Προσπέλασης IM-IV-IO

IM-IV-IO Access Techniques
  • Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας.
  • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
  • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
  • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο προσπέλασης σε δύσκολες περιπτώσεις.

Περισσότερα
Εγγραφή
Απεγκλωβισμός από όχημα
Ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων
Διαχείριση αιμορραγίας
Διαχείριση αεραγωγού
Non Technical Skills for Health Care Professionals