Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης

Το σεμινάριο (Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης – Holistic Training of Emergency Response Team) αφορά τη δόμηση και την οργάνωση διασωστικών ομάδων εντός οργανισμών-εταιρειών, εργοστασίων ή/και ερευνητικών κέντρων με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε επείγοντα περιστατικά εργασίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και εκπαίδευση σε θέματα πυρασφάλειας και σε θέματα αντιμετώπισης μικτών καταστροφών (φυσικές – τεχνολογικές). Η εκπαίδευση εναρμονίζεται πλήρως με τα εκάστοτε σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ).


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια χώρου και εργασίας
2. Νομικό πλαίσιο πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον εργασίας
3. Η δομή της ομάδας εκτάκτων αναγκών
4. Κανόνες επικοινωνίας ομάδας εκτάκτων αναγκών
5. Στοιχεία τοπογραφικής ανατομίας και φυσιολογίας
6. Αναγνώριση επειγόντων περιστατικών
7. Μέτρα ατομικής προστασίας και μεταδιδόμενα νοσήματα
8. Πρώτες βοήθειες – Θεωρία
9. Πρώτες βοήθειες – Πρακτική εξάσκηση
10. Εισαγωγή στην πυρασφάλεια
11. Αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών
12. Πρωτόκολλα συμβάντων σε εργασιακούς χώρους
13. Καταγραφή περιστατικών σε εργασιακούς χώρους
14. Ενημέρωση υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης
15. Διαδραστικά σενάρια και ασκήσεις επειγόντων περιστατικών

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Οργανσιμούς-εταιρείες, εργοστάσια, εργοτάξια και ερευνητικά κέντρα
Αξιολόγηση: Τέστ πολλαπλής επιλογής και σενάρια αξιολόγησης
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων-ασκήσεις)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 έως 1:8
Διάρκεια: 24 κανονικές ώρες – 24 εκπαιδευτικές (τριήμερο)
Κόστος: 350€ /άτομο (διακύμανση κόστους ανάλογα με το πλήθος των εκπαιδευομένων)
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο και ατομικός φάκελος σεμιναρίου
Το σεμινάριο παρέχεται κατόπιν συνεννόησης και μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος