Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης

2024-03-19T17:27:39+02:00

Η εκπαίδευση αυτή αφορά τη δόμηση και οργάνωση ειδικών διασωστικών ομάδων μικτών ρόλων εντός οργανισμών-εταιρειών ή εργοστασίων με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας καλύπτοντας ένα αρκετά ολοκληρωμένο φάσμα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε επείγοντα περιστατικά εργασίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και εκπαίδευση σε ειδικά θέματα διάσωσης, πυρασφάλειας και αντιμετώπισης μικτών καταστροφών μεγάλης έκτασης.

Πρώτες Βοήθειες και Αντιμετώπιση Τραύματος

2024-03-19T17:32:14+02:00

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν μία ολιστική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες καλύπτοντας τα αντικείμενα της βασικής εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και πρωτοβάθμιας περίθαλψη τραυματιών στον προνοσοκομειακό χώρο. Είναι ένα άκρως βιωματικό πρόγραμμα με πολλές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης μέσα από πολλαπλά διαδραστικά σενάρια και σύγχρονα υλικά διάσωσης.

Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος

2024-03-12T23:01:54+02:00

Η εκπαίδευση αφορά την περίθαλψη τραυματιών σε αστικό περιβάλλον και απευθύνεται σε πολίτες, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, εθελοντές διασώστες και επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εισαγωγή σε βασικές αρχές και δεξιότητες υποστήριξης της ζωής ενός τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο πριν την άφιξη των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ).

Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

2024-03-12T23:19:27+02:00

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε όσους συνδέονται με αθλητικούς χώρους και τραύμα αθλητή και στόχο έχουν τη διατήρηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του αθλητή αλλά και την άμεση αντιμετώπιση του αθλητικού τραύματος. Παρέχεται μία άκρως βιωματική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους με απλές και βασικές δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης μυοσκελετικών κακώσεων σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διεθνή πρωτόκολλα του AAOS.

Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αεραγωγού

2024-03-19T17:12:42+02:00

Η διασφάλιση του αεραγωγού ενός ανθρώπου είναι από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες ενός επαγγελματία υγείας. Το κλινικό φροντιστήριο διαχείρισης αεραγωγού απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων προκειμένου να διασφαλίζουν ποιοτικότερα και καταλληλότερα έναν επαπειλούμενο αεραγωγό. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά προπλάσματα αεραγωγού με δυνατότητα εξομοίωσης συνθηκών.

Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αιμορραγίας

2024-03-19T17:15:15+02:00

Το κλινικό φροντιστήριο διαχείρισης αιμορραγιών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας προκειμένου να διαχειρίζονται αμεσότερα, ποιοτικότερα και καταλληλότερα μια ακατάσχετη εξωτερική αιμορραγία. Η εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση ειδικών προπλασμάτων που αιμορραγούν προκειμένου να εξομοιώσουν όσο το δυνατό περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες.

Κλινικό Φροντιστήριο Υπερήχων

2024-03-19T17:21:39+02:00

Το κλινικό φροντιστήριο υπερήχων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να διενεργούν έναν υπερηχογραφικό έλεγχο επιπέδου (POCUS) και όχι διαγνωστικό τόσο σε προνοσοκομειακό όσο και σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον. Η εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση υπερήχων και προπλασμάτων προκειμένου να εξομοιώσουν το δυνατό περισσότερο πραγματικές συνθήκες.

Τίτλος

Νέα προγράμματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Κανάρη 18, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (+30) 2311 260 456

Κινητό: (+30) 6981 905 175

Φάξ: (+30) 2311 260 456

Web: Meducation

Πρόσφατα άρθρα

Go to Top