Παρατεταμένη Φροντίδα στο Πεδίο της Μάχης

Το σχολείο (Παρατεταμένη Φροντίδα στο Πεδίο της Μάχης – Prolonged Field Care) αφορά την παρατεταμένη τακτική φροντίδα απωλειών μάχης όταν τα μέσα διακομιδής δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και η επιβίωση του τραυματία επαφίεται στην οργάνωση και τις γνώσεις του διασώστη για την κάλυψη των αναγκών του πέραν της μιας ώρας.
Η εκπαίδευση έρχεται μέσα από τα πρωτόκολλα του CoTCCC/DoD και του Evidence Based Medicine και απευθύνεται στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας, στους εφέδρους, στους security (land – marine) και στους επαγγελματίες υγείας. Οι εκπαιδευτές του σχολείου προέρχονται από το επιχειρησιακό περιβάλλον και τον κλάδο της υγείας με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις στον τομέα αυτόν. Η προσέγγιση των εκπαιδευόμενων γίνεται μέσα από βιωματικούς τρόπους εκπαίδευσης όπου χρησιμοποιούνται ηθοποιοί για την προσομοίωση θυμάτων από τραυματισμούς μάχης με τη χρήση ειδικών προπλασμάτων και εφέ (bleeding moulage) για περισσότερη αληθοφάνεια.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στην παρατεταμένη φροντίδα απωλειών μάχης (PFC)
2. Εισαγωγή στην αναζωογόνηση σε ακραίες συνθήκες
3. Επείγουσες διασωστικές δεξιότητες
4. Επείγουσες νοσηλευτικές δεξιότητες
5. Επείγουσες ιατρικές δεξιότητες
6. Στρατηγική αντιμετώπισης τραύματος
7. Φαρμακολογία (φαρμακοδυναμική – φαρμακοκινητική)
8. Φάρμακα αναζωογόνησης και αντίδοτα
8. Στήσιμο σταθμού διαλογής
9. Στήσιμο σταθμού συγκέντρωσης απωλειών μάχης
10. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρησιακών ομάδων διάσωσης
11. Διαχείριση τραυματία σε όλες τις συνθήκες
12. Πρωτόκολλα συνεργασίας ομάδων αναζωογόνησης

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Σ/τα ασφαλείας, έν/ς δυνάμεις, εφέδρους, security και επα/τίες υγείας
Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις και σενάρια αξιολόγησης
Προαπαιτούμενες γνώσεις-δεξιότητες: TCR-B και TCR-A
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων-ασκήσεις)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:2 – 1:4
Διάρκεια: 40 κανονικές ώρες – 40 εκπαιδευτικές (πενθήμερο)
Κόστος: 750€ /άτομο
Έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Υπεύθυνη δήλωση: Απαιτητικό σχολείο στην αντοχή και στις πρακτικές δεξιότητες
Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης
Το σχολείο είναι δομημένο σε 30% θεωρητική εκπαίδευση και 70% πρακτική εξάσκηση


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος