Πρώτες Βοήθειες σε Κλειστούς Περιορισμένους Χώρους 

Το σεμινάριο (Πρώτες Βοήθειες σε Κλειστούς Περιορισμένους Χώρους  – First Aid in Confined Spaces) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη διάσωση και την παροχή πρώτων βοηθειών σε κλειστούς περιορισμένους χώρους. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει μια ευρεία γκάμα υγειονομικών προβλημάτων σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα περίθαλψης τραυματία σε κλειστούς περιορισμένους χώρους. Οι εκπαιδευτές προέρχονται από τον χώρο των επαγγελμάτων υγείας με μεγάλη εμπειρία στο πεδίο και την εκπαίδευση.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Προστατευτικός εξοπλισμός κλειστών περιορισμένων χώρων
2. Εξοπλισμός διάσωσης σε κλειστούς χώρους
3. Ειδικός υγειονομικός εξοπλισμός
4. Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου
5. Πρωτόκολλα διασωστικών ενεργειών
6. Καθορισμός αρμοδιοτήτων ομάδος
7. Ανιχνευτές χημικών ουσιών και αερίων
8. Διαχείριση τραυματία σε κλειστό περιορισμένο χώρο
9. Διαδραστικά σενάρια διαχείρισης τραυματία
10. Ιατρονομικά θέματα (Π.Κ. Ελλάδος)

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Επα/τίες υγείας, εθελοντές διασώστες και επιχειρησιακούς
Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: BTFA ή TCR ή PHTLS
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 έως 1:8
Διάρκεια: 12 κανονικές ώρες – 12 εκπαιδευτικές (διήμερο)
Κόστος: 200€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου
Σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης (<75%) χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος