Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές

Το σεμινάριο (Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές – First Aid at Social Disorders) αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους σε κοινωνικές αναταραχές και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας σε θύματα διαδηλώσεων που έχουν προσβληθεί από χημικούς παράγοντες ή φέρουν τραύματα από βίαιη κρούση ή πτώση αντικειμένων ή έχουν υποστεί εγκαύματα από διάφορες ουσίες. Απευθύνεται στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, στους επαγγελματίες υγείας, στους security και στους εθελοντές διασώστες. Οι εκπαιδευτές τους σχολείου προέρχονται από τον επιχειρησιακό χώρο και τον κλάδο της υγείας με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις στον τομέα αυτόν.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στις κοινωνικές αναταραχές
2. Εισαγωγή στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης θυμάτων
3. Εισαγωγή στις συνθήκες δράσης του πρώτου ανταποκρινόμενου
4. Ασφάλεια πρώτου ανταποκρινόμενου
5. Μεθοδολογία ταχείας και εξ’ αποστάσεως εκτίμηση
6. Εισαγωγή στον αλγόριθμο αντιμετώπισης θυμάτων
7. Εισαγωγή στη διαδικασία εκκένωσης θυμάτων
8. Διαδραστικά σενάρια εκτίμησης και αντιμετώπισης θυμάτων

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Σ/τα ασφαλείας, έν/ς δυνάμεις, εφέδρους, security και επα/τίες υγείας
Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλής επιλογής και σενάρια αξιολόγησης
Προαπαιτούμενες γνώσεις-δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων-ασκήσεις)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 – 1:8
Διάρκεια: 10 κανονικές ώρες – 10 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 140€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος