Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (χαμηλής επικινδυνότητας)

Το σεμινάριο (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (χαμηλής επικινδυνότητας) – First Aid at Work (Low Risk) απευθύνεται σε οργανισμούς-εταιρείες που απασχολούν πλήθος εργαζομένων και ο εργασιακός τους χώρος δεν εγκυμονεί υψηλούς κινδύνους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ και οι εκπαιδευτικές ενότητες που διδάσκονται σε αυτό είναι οι προβλεπόμενες από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νόμο. Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό ΛΑΕΚ και είναι επαγγελματίες υγείας με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια χώρου και εργασίας
2. Νομικό πλαίσιο πρώτων βοηθειών (Ελληνικό και Ε.Ε.)
3. Μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας
4. Μεταδιδόμενα νοσήματα
5. Βασική υποστήριξη της ζωής (ενήλικα)
6. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ (ενήλικα)
7. Αυτόματη εξωτερική απινίδωση – ΑΕΑ (ενήλικα)
8. Διαχείριση αιμορραγίας
9. Διαχείριση εγκαύματος
10. Διαχείριση επιληπτικής κρίσης
11. Ενεργοποίηση υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης
12. Καταγραφή υγειονομικού συμβάντος

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Οργανισμούς – εταιρείες
Αξιολόγηση: Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων).
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:6 έως 1:10
Διάρκεια: 6 κανονικές ώρες – 6 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 80€ /άτομο (έκπτωση ανάλογη με το πλήθος των εκπαιδευομένων)
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Συνοπτικό εγχειρίδιο και ατομικός φάκελος σεμιναρίου
Το σεμινάριο παρέχεται κατόπιν συνεννόησης και μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος