Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία σε Μεγάλο Ύψος

Το σεμινάριο (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία σε Μεγάλο Ύψος – First Aid at Work in High Altitudes) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να λάβουν τη βασική εκπαίδευση διάσωσης θυμάτων σε μεγάλα ύψη. Η εκπαίδευση έχει σκοπό την παρουσίαση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν πριν, κατά και μετά τη διάσωση ενός θύματος προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στη διάσωση σε μεγάλα ύψη
2. Κανόνες ασφαλούς διάσωσης
3. Σχοινιά και κόμποι διάσωσης
4. Χειροκίνητα εργαλεία διάσωσης
5. Ασφάλεια διασώστη και διαδρομής
6. Πολύσπαστα
7. Ανέλκυση – καθέλκυση φορείου
8. Αλλαγές γραμμών
9. Απαγκίστρωση θύματος από γραμμή
10. Διαδραστικά σενάρια διάσωσης σε μεγάλα ύψη

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Ομάδες διάσωσης σε μεγάλα ύψη
Αξιολόγηση: Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης
Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (ασκήσεις)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:2 έως 1:4
Διάρκεια: 12 κανονικές ώρες – 12 εκπαιδευτικές (διήμερο)
Κόστος: 200€ /άτομο
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος