Αγαπητοί μας φίλοι, τον τελευταίο καιρό γινόμαστε συχνά αποδέκτες κάποιων ερωτημάτων σχετικά με τις πιστοποιήσεις, τις ημερομηνίες λήξεως, τα πρωτόκολλα και διάφορα άλλα θέματα παρακείμενα αυτών. Έτσι, μας γεννήθηκε η επιθυμία να σας ενημερώσουμε όσο πιο απλά μπορούμε τα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, σχετικά με το κάθε ένα ξεχωριστά μήπως και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε να ξεδιαλύνουμε μερικά εκπαιδευτικά θέματα.


1. Υγειονομικά Πρωτόκολλα:

Όταν ένας οργανισμός ο οποίος απαρτίζεται από διάφορες ειδικότητες (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διασώστες, Λοιπό Παραϊατρικό Προσωπικό) εκτελεί διαρκώς έρευνες σχετικά με τα θέματα που έχει κληθεί να αναλάβει και με βάση τα αποτελέσματα εξάγει δεδομένα και πρωτόκολλα.

Τέτοιοι οργανισμοί που κάνουν έρευνες και εξάγουν δεδομένα και πρωτόκολλα είναι:

α) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνηση

β) Αγγλικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης

γ) Committee for Tactical Combat Casualty Care

δ) Committee for Tactical Emergency Casualty Care

ε) American Heart Association και

αρκετοί ακόμα οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο…

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα από μόνα τους ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά μεμονωμένες οδηγίες που σε αρκετές των περιπτώσεων για να εφαρμοστούν σωστά αυτές οι οδηγίες χρειάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα.


2. Εκπαιδευτικά Υγειονομικά Προγράμματα:

Είναι προγράμματα εκπαίδευσης που καταρτίζονται από διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εταιρείες (ιδιωτικές-δημόσιες-κερδοσκοπικές και μη) βασισμένα στα αντίστοιχα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έτσι, παραδείγματος χάριν ένα πρόγραμμα με τίτλο «First Care On The Scene» μπορεί να έχει δημιουργηθεί από μια εκπαιδευτική εταιρεία ή οργανισμό και να είναι βασισμένο στα πρωτόκολλα βασικής υποστήριξης της ζωής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.


3. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Τι είναι η πιστοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος; Η απάντηση δεν μικρή ούτε και εύκολη. Είναι μια σωρεία δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα πιστοποιημένο. Έτσι λοιπόν, πιστοποιημένο πρόγραμμα είναι εκείνο όπου ισχύουν τα παρακάτω:

α) Δημιουργήθηκε από έναν εκπαιδευτικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό, κερδοσκοπικό ή μη)

β) Βασίζεται απόλυτα σε συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα (BLS/AED, TECC, TCCC κλπ)

γ) Οι εκπαιδευτές του προγράμματος τηρούν προϋποθέσεις όπως πχ. να είναι επαγγελματίες υγείας, να έχουν καταρτιστεί σε όμοια αντικείμενα με αυτά που πρόκειται να διδάξουν, να έχουν εκπαιδευτική επάρκεια από έναν άλλον οργανισμό (πχ. ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδευτής ενηλίκων) και να ελέγχονται από έναν ανώτερο υγειονομικό (πχ. Ιατρικός Διευθυντής) κλπ

δ) Η ύλη του προγράμματος να προέρχεται από εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία, τα δεδομένα που θα διδαχθούν σε αυτό να στηρίζονται πέραν των πρωτοκόλλων και στη βασισμένη σε ενδείξεις ιατρική (EBM)

ε) Επικαιροποίηση της ύλης του προγράμματος ώστε πάντα να συμβαδίζει με τα ισχύοντα πρωτόκολλα και βιβλιογραφία

και για να μην σας κουράσουμε ακόμα περισσότερο με λεπτομέρειες είναι αρκετά ακόμα τα δεδομένα σε αυτήν τη λίστα (πχ ανατροφοδότηση).


4. Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί:

Είναι οι οργανισμοί εκείνοι που λειτουργούν νόμιμα (ΑΦΜ, Καταλληλότητα κλπ.) στην επικράτειά τους και παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Κάθε ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί να καταρτίσει το δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προκειμένου να το «βαφτίσει» πιστοποιημένο. Παράλληλα, μπορεί ο εκάστοτε εκπαιδευτικός οργανισμός να «πιστοποιηθεί» από έναν άλλον οργανισμό (εκπαιδευτικό ή μη) έτσι ώστε να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδίου.  Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός των κλασικών βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) ανήκουν στη μη τυπική εκπαίδευση.


5. Συγκερασμός ονόματος προγράμματος με το όνομα του πρωτοκόλλου:

Αυτό είναι μια πάγια τακτική «marketing» την οποία ο εκάστοτε εκπαιδευτικός οργανισμός επιθυμεί και ενίοτε ακολουθεί, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει εσφαλμένη αντίληψη ότι, το πρωτόκολλο που τον ενδιαφέρει να καταρτιστεί, έχει και το ανάλογο ειδικό σεμινάριο (του φορέα που κάνει χρήση αυτού του marketing trick), χωρίς όμως να ισχύει στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο.


6. Ημερομηνία λήξεως στα πιστοποιητικά:

Η εκπαίδευση δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, φανταστείτε πόσοι ιατροί με τεράστια κλινική εμπειρία θα έπρεπε να σταματήσουν να εργάζονται σήμερα καθώς είχαν αποφοιτήσει το 1970-80 κλπ.  Η λογική πίσω από την ημερομηνία λήξεως ενός πιστοποιητικού έχει να κάνει καθαρά με την ανάγκη για επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων καθώς αυτά εξελίσσονται και μεταβάλλονται διαρκώς καθώς και για τη διατήρηση των πρακτικών δεξιοτήτων. Εδώ όμως και πάλι βλέπουμε την επιρροή του marketing καθώς διάφοροι οργανισμοί που εκδίδουν υγειονομικά πρωτόκολλα κάθε 5 χρόνια λήγουν τα πιστοποιητικά που χορηγούν στους ενδιαφερόμενους σε 2 ή 3 έτη. Υπάρχει βέβαια και η λογική ότι μια δεξιότητα και μια γνώση φθίνει με τον καιρό και έτσι η επανεκπαίδευση μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει προς όλους. Ίσως να ήταν καλό να αποφύγουμε την έννοια «λήξεως της πιστοποίησης» και να πάμε στην ανάγκη της επικαιροποίησης αυτής για καλύτερα αποτελέσματα.


7. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών:

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής είναι εκείνος που διαθέτει πιστοποιητικό εκπαιδευτή από έναν ή πολλούς διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς-οργανισμούς. Επιπλέον, λογίζεται ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων εάν και εφόσον έχει στην κατοχή του πτυχίο εκπαιδευτή ενηλίκων από τις δημόσιες εκπαιδευτικές αρχές της χώρας του (πχ. ΕΟΠΠΕΠ). Η διατήρηση της επάρκειας ενός εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα, στηρίζεται εξ ολοκλήρου στο πλήθος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση. Δυστυχώς, στη διαδικασία αυτή, το μορφωτικό επίπεδο του εν δυνάμει εκπαιδευτή δεν λαμβάνεται υπόψη και έτσι μπορεί να έχουμε έναν εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών που το επάγγελμά του είναι λογιστής και δεν είχε ποτέ του επαφή με το ανθρώπινο σώμα, τη διάσωση καθώς και τις τεχνικές δυσκολίες του χώρου αυτού.


Η εκπαίδευση είναι ένας τεράστιος κλάδος με πάρα πολλές υποκατηγορίες. Μέσα από την ανάρτηση αυτή, σας γνωστοποιούμε κάποια δεδομένα με σκοπό να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα για την εκπαίδευση που παρέχεται στη χώρα μας.