Κλινικό Φροντιστήριο Υπερήχων στο Ενδονοσοκομειακό Περιβάλλον
Κλινικό Φροντιστήριο Υπερήχων στο Προνοσοκομειακό Περιβάλλον
Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Ηλεκτροκαρδιογραφίας
Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Πολεμικού Τραύματος
Κλινικό Φροντιστήριο Τεχνικών Προσπέλασης IM-IV-IO

Κλινικό Φροντιστήριο Τεχνικών Προσπέλασης IM-IV-IO

IM-IV-IO Access Techniques
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο προσπέλασης σε δύσκολες περιπτώσεις.

Περισσότερα
Εγγραφή
Κλινικό Φροντιστήριο Απεγκλωβισμού από Όχημα
Κλινικό Φροντιστήριο Ακινητοποίησης Σπονδυλικής Στήλης & Άκρων
Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αιμορραγίας
Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αεραγωγού
Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διάσωσης
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης

Full Training Emergency Response Team (Level - 1)
 • Απευθύνεται σε εταιρείες, εργοστάσια - εργοτάξια και αεροδρόμια.
 • Διαρκεί 18 ώρες (τριήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης ομάδων έκτακτης ανάγκης (Επίπεδο - 1).

Περισσότερα
Εγγραφή
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία σε Μεγάλο Ύψος
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (υψηλής επικινδυνότητας)

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (υψηλής επικινδυνότητας)

First Aid at Work (High Risk)
 • Απευθύνεται σε οργανισμούς & εταιρείες.
 • Διαρκεί 12 ώρες (διήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Εξειδικευμένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών για εργασιακούς χώρους υψηλής επικινδυνότητας.

Περισσότερα
Εγγραφή
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (χαμηλής επικινδυνότητας)

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (χαμηλής επικινδυνότητας)

First Aid at Work (Low Risk)
 • Απευθύνεται σε οργανισμούς & εταιρείες.
 • Διαρκεί 6 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Βασικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών για εργασιακούς χώρους.

Περισσότερα
Εγγραφή
Πρώτες Βοήθειες σε Κλειστούς Περιορισμένους Χώρους

Πρώτες Βοήθειες σε Κλειστούς Περιορισμένους Χώρους

First Aid in Confined Spaces (FACS)
 • Απευθύνεται σε επ. υγείας, εθ. διασώστες & επιχειρησιακούς.
 • Διαρκεί 16 ώρες (διήμερο).
 • Παρέχεται ειδικός συνοπτικός οδηγός τσέπης.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Εξειδικευμένο σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων σε κλειστούς περιορισμένους χώρους.

Περισσότερα
Εγγραφή
Πρωτοβάθμια Φροντίδα σε Απομακρυσμένες Περιοχές

Πρωτοβάθμια Φροντίδα σε Απομακρυσμένες Περιοχές

First Aid in Remote Areas (FARA)
 • Απευθύνεται σε επ. υγείας, εθ. διασώστες & επιχειρησιακούς.
 • Διαρκεί 40 ώρες (τετραήμερο).
 • Παρέχεται ειδικός συνοπτικός οδηγός τσέπης.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Εξειδικευμένο σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων σε απομακρυσμένες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Περισσότερα
Εγγραφή
Επείγουσα Παιδιατρική Φροντίδα

Επείγουσα Παιδιατρική Φροντίδα

Emergency Care for Pediatric Patients
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτης ανταπόκρισης σε παιδιατρικά επείγοντα.

Περισσότερα
Εγγραφή
Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Sport Injuries and Manual Therapy – SIMT
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτης ανταπόκρισης στον τραυματία αθλητή.

Περισσότερα
Εγγραφή
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών για Εθελοντές Διασώστες

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών για Εθελοντές Διασώστες

Full Training First Aid for Volunteer Rescuer
 • Απευθύνεται σε εθελοντές διασώστες.
 • Διαρκεί 24 ώρες (τετραήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης εθελοντών διασωστών.

Περισσότερα
Εγγραφή
Άμεση Διαλογή και Ταχεία Αντιμετώπιση σε Μαζικό Ατύχημα

Άμεση Διαλογή και Ταχεία Αντιμετώπιση σε Μαζικό Ατύχημα

Simple Triage and Rapid Treatment - START Triage (The best for the most)
 • Απευθύνεται σε σώματα ασφαλείας, επ. υγείας, εθ. διασώστες, πολίτες.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων σε μαζικά ατυχήματα.

Περισσότερα
Εγγραφή
Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές

Πρώτες Βοήθειες σε Κοινωνικές Αναταραχές

First Aid at Social Disorders
 • Απευθύνεται σε σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, επαγγελματίες υγείας, security και εθελοντές διασώστες.
 • Διαρκεί 10 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σχολείο πρώτων ανταποκρινόμενων σε εξεγέρσεις αστικού τύπου.

Περισσότερα
Εγγραφή
Υγειονομικός Σχεδιασμός και Συλλογή Πληροφοριών
Παρατεταμένη Φροντίδα στο Πεδίο της Μάχης
Τακτική Διάσωσης Μάχης (Επίπεδο - II)

Τακτική Διάσωσης Μάχης (Επίπεδο – II)

Tactical Combat Rescue - TCR (Advanced)
 • Απευθύνεται σε έν. δυνάμεις, σ. ασφαλείας, εφέδρους, security, επ. υγείας.
 • Διαρκεί 25 ώρες (διήμερο σχολείο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Εξειδικευμένο σχολείο πρώτων ανταποκρινόμενων και νοσοκόμων μάχης.

Περισσότερα
Εγγραφή
Τακτική Διάσωσης Μάχης (Επίπεδο - I)

Τακτική Διάσωσης Μάχης (Επίπεδο – I)

Tactical Combat Rescue - TCR (Basic)
 • Απευθύνεται σε έν. δυνάμεις, σ. ασφαλείας, εφέδρους, security, επ. υγείας.
 • Διαρκεί 25 ώρες (διήμερο σχολείο) ή 14 ώρες (μονοήμερο σχολείο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Βασικό σχολείο πρώτων ανταποκρινόμενων μάχης (CLS-Combat LifeSaver).

Περισσότερα
Εγγραφή
Protection - Treatment Evacuation Casualties (P-TEC)

Protection – Treatment Evacuation Casualties (P-TEC)

Protection Treatment Evacuation Casualties - P TEC
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 5 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Διαδικασίες διαφυγής και επιβίωσης πολιτών σε τρομοκρατικά χτυπήματα.

Περισσότερα
Εγγραφή
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Full Training First Aid – FTFA
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 12 ώρες (διήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων σε επείγουσες καταστάσεις.

Περισσότερα
Εγγραφή
Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος

Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος

Emergency Trauma Response - ETR
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο) ή 16 ώρες (διήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων στο τραύμα.

Περισσότερα
Εγγραφή
Πρώτες Βοήθειες για Γονείς & Δασκάλους
Βασική Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Βασική Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Basic Training First Aid – BTFA
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 6 ώρες (μονοήμερο).
 • Καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγειονομικής εκπαίδευσης.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων σε καθημερινά περιστατικά.

Περισσότερα
Εγγραφή
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης

Full Training Emergency Response Team
 • Απευθύνεται σε εταιρείες, εργοστάσια - εργοτάξια και αεροδρόμια.
 • Διαρκεί 30 ώρες (πενθήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης ομάδων έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερα
Εγγραφή
Αντιμετώπιση Κωφού Ασθενή

Αντιμετώπιση Κωφού Ασθενή

Primary Care in Deaf Patient - PCDP
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτης ανταπόκρισης σε κωφό ασθενή.

Περισσότερα
Εγγραφή